Oproep Tweede start Lerend Netwerk Wonen en Leven

In september 2018 konden 20 woonzorgcentra als piloten starten in een lerend netwerk om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun  eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar meer eigenaarschap en professionaliteit in hun job.

 

Na amper een half jaar zijn we duidelijk: dit is zo waardevol en het werkt … Hier willen we meer huizen op de kar krijgen. Eind maart starten we een tweede lichting. Deze lichting kan genieten van wat al geleerd en ontwikkeld werd in de pilotengroep. Gratis is het deze keer evenwel niet. Daar zijn de middelen uit het project (convenant tussen Zorgnet, VVSG en de Vlaamse Regering) niet toereikend voor. Maar mits een bijdrage in de honorariumkost van begeleiding, kan je met ons mee.

Geïnteresseerd?

Waar ging het ook alweer over?

De focus is Wonen en leven versterken in huis. We gaan vooral in op de cultuurverandering  die dat met zich mee brengt. Als je deelneemt ga je sleutelen aan het DNA van je organisatie, of beter: je zoekt dat DNA terug op en versterkt het.  We gaan dus verder en dieper dan het installeren van structuren en systemen. Het is geen quick win-aanpak.  Elk huis gaat zijn eigen weg in dit traject. Geen copy-paste van elkaar of van een bepaald stappenplan. Uiteraard hebben we een concept en ankerpunten waar we in geloven en die we naar voor schuiven. We geloven vast dat co-creatie de weg naar kanteling is ipv een top-down benadering.

 

Het leertraject dat al loopt, leert ons dat onze gedachtegang sterk is en klopt. Deelnemers geven aan dat hun mindset verandert en ze een heel nieuwe kijk krijgen op medewerkers en bewoners, op overleg en relatievorming, op leidinggeven, op dynamiek in de organisatie. Ze zijn enthousiast en gesterkt en merken nu al veranderende dynamieken in hun organisatie.

Als u deelneemt, geniet u al van het geleerde uit de eerste groepen.

 

Het gaat om een traject van 9 dagen in een leergroep: een opstart in een tweedaagse en daarna nog 7 dagen, gespreid over 2019 en 2020.  De 7 dagen vinden beurtelings in een huis plaats, zodat we ook een inkijk krijgen in de werking en de krachten van dat huis. In het huidig leernetwerk blijkt dit een zeer krachtig leerinstrument te zijn.

 

De groepen worden begeleid door Inge Singulé (oud medewerker Voca Training & Consult en zelfstandig procescoach) en Annemie Vanden Bussche (organisatiepsycholoog, medewerker Cairos en coördinator van het project voor Zorgnet-Icuro). Door de samenwerking  kunnen we kracht en kwaliteit garanderen. Het geleerde wordt tevens ingezet voor de bredere sector. De resultaten willen we tonen aan de samenleving en zo aan een positieve beeldvorming werken. Met andere woorden: als u deelneemt, werkt u niet enkel aan groei en ontwikkeling in uw eigen organisatie, maar draagt u tevens bij tot een toekomstbeeld van ouderenzorg.

 

Helaas kunnen we de deelname niet gratis maken. Daarvoor zijn de middelen uit de convenant niet toereikend. Ze zijn slechts voldoende om het hele project te coördineren. Als u deelneemt, vragen we een bijdrage voor de begeleiding en voor de logieskosten van de tweedaagse. We berekenden dit op 2700 € per huis, alles inbegrepen. Voor die prijs heeft u 9 dagen begeleiding in een leergroep waar u met twee personen aan kan deelnemen.

 

Heel concreet:

We starten graag op in maart 2019. De kalender ziet er dan als volgt uit:

- 28 en 29 maart 2019 : opstart tweedaagse

- April, mei, juni 2019: telkens 1 dag

- September, december 2019, maart  en juni 2020: telkens 1 dag

 

De beslissing is aan u. Wij hopen uiteraard dat velen willen deelnemen en mee willen bouwen aan dit project en dat we zo een dynamiek op gang krijgen in onze sector.

Om u te helpen beslissen, vindt u hier nog  enkele getuigenissen en citaten van deelnemers van het leernetwerk dat al in volle gang is. 

Mogen we u vragen uw deelname snel kenbaar te maken bij annemie.vanden.bussche@ccv.be

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now