Master Class Wonen en Leven

Van 2018 tot 2020 hebben we 30 woonzorgcentra  begeleid in een lerend netwerk om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun  eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar meer eigenaarschap en professionaliteit in hun job.

 

Na een dik jaar zijn we duidelijk: dit is zo waardevol en het werkt … We willen dit toegankelijk maken voor meer woonzorgcentra en starten dus een Master Class Wonen en Leven

Geïnteresseerd?

Waar gaat het  over?

De focus is Wonen en leven versterken in huis. We gaan vooral in op de cultuurverandering  die dat met zich mee brengt. Als je deelneemt ga je sleutelen aan het DNA van je organisatie, of beter: je zoekt dat DNA terug op en versterkt het.  We gaan dus verder en dieper dan het installeren van structuren en systemen. Het is geen quick win-aanpak.  Elk huis kan zijn eigen weg gaan.  Geen copy-paste van elkaar of van een bepaald stappenplan. Uiteraard hebben we een concept en ankerpunten waar we in geloven en die we naar voor schuiven. We geloven vast dat co-creatie de weg naar kanteling is ipv een top-down benadering.

 

Het leertraject dat al loopt, leert ons dat onze gedachtegang sterk is en klopt. Deelnemers geven aan dat hun mindset verandert en ze een heel nieuwe kijk krijgen op medewerkers en bewoners, op overleg en relatievorming, op leidinggeven, op dynamiek in de organisatie. Ze zijn enthousiast en gesterkt en merken nu al veranderende dynamieken in hun organisatie.

Als u deelneemt, geniet u al van het geleerde uit de eerste groepen.

De Master Class

Het gaat om een diepgaande vorming van 5 dagen in een leergroep: een opstart in een tweedaagse en daarna nog 3 aparte dagen, gespreid over het voorjaar van 2020.  De 3 dagen vinden beurtelings in een woonzorgcentrum plaats dat al aan de slag is met het ideeëngoed, zodat we ook een inkijk krijgen in de werking en de krachten van dat huis.

Je sluit aan met twee mensen uit je voorziening. Dat geeft meer slagkracht. De ene heeft een stevig mandaat in de organisatie (directiefunctie, hoofd bewonerszorg), de ander is inhoudelijk sterk betrokken (begeleider wonen en leven, coördinator wonen en leven).

Na deze vijfdaagse kan je aan de slag in eigen huis. Je kan ook kiezen om aan te sluiten bij een lerend netwerk om 4 keer per jaar van mekaar te leren. Ook dit netwerk wordt begeleid. Je hoeft de keuze pas te maken na de master class. Je kan van jaar tot jaar verlengen of stoppen met deelname in het netwerk. 

De MasterClass wordt begeleid door Inge Singulé (oud medewerker Voca Training & Consult en zelfstandig procescoach) en Annemie Vanden Bussche (organisatiepsycholoog, medewerker Cairos en coördinator van het project voor Zorgnet-Icuro). Door de samenwerking  kunnen we kracht en kwaliteit garanderen.  

 

Deelname aan de Master Class kost 1700 € per huis (twee personen), alles inbegrepen (ook logiekosten voor de tweedaagse). 

Deelname aan het lerend netwerk achteraf kost 1000 euro per jaar voor twee personen. 

 

Heel concreet: Nieuwe data voor najaar 2020 !

We starten graag op in oktober 2020. De kalender ziet er dan als volgt uit:

- 1 en 2 oktober 2020 : opstart tweedaagse in Nieuwpoort (residentieel)

- 29 oktober, 26 november, 17 december 2020: telkens 1 dag, ergens in Vlaanderen in een WZC

De beslissing is aan u. Wij hopen uiteraard dat velen willen deelnemen en mee willen bouwen aan dit project en dat we zo een dynamiek op gang krijgen in onze sector.

Om u te helpen beslissen, vindt u hier nog  enkele getuigenissen en citaten van deelnemers van het huidig leernetwerk dat al in volle gang is. 

Schrijf snel in met dit formulier

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now