Werken aan goed wonen en leven doen we samen

  • Werken aan goed wonen en leven vertrekt vanuit de relatie met de bewoner én zijn netwerk

 

Familieleden en andere naasten hebben het soms moeilijk om het bezoek aan de bewoner invulling te geven. Met de verhuis naar het woonzorgcentrum heeft men alle zorg uit handen gegeven. Daarmee verandert de manier van op bezoek gaan bij het familielid ook drastisch.

Soms is het invulling geven aan het bezoek extra lastig omdat een gewoon gesprek zoals vroeger niet meer mogelijk is. Toch wil men vaak wel echt nog iets betekenen, een meerwaarde bieden. Ondersteuning bieden bij woonleefactiviteiten die aansluiten bij specifieke verwachtingen van de bewoner, kan dan ook heel voedend zijn voor de persoonlijke relatie met het familielid. 

 

  • Alle medewerkers en vrijwilligers dragen op hun manier bij tot kwaliteit van wonen en leven

 

Als kwaliteit van wonen en leven, ondanks zorg- en ondersteuningsbehoeftes, het uiteindelijke doel is van het woonzorgcentrum. Elke medewerker en elke vrijwilliger draagt er om te beginnen toe bij vanuit een bewonersgerichte grondhouding, gekenmerkt door empathie, echtheid en onvoorwaardelijk respect voor de persoon. 

Daarnaast heeft elke discipline een specialistische inbreng. Specialistische taken zijn echter nooit een doel op zich. De ondersteuning en hulp bij zelfzorg, de hoteldiensten, het therapeutisch handelen, ... zijn uiteindelijk eveneens gericht op levenskwaliteit, zoals ervaren door de bewoner. 

  • De begeleider wonen en leven trekt de kar

De begeleider wonen en leven is de specialist op vlak van de ondersteuning bij de invulling van wonen en leven. Zoals elke discipline de kar trekt op vlak van de eigen deskundigheid, zo trekt de begeleider wonen en leven de kar op dit vlak. Zijn competenties zijn hoofdzakelijk agogisch en complementair aan de paramedische, verpleeg- en zorgkundige competenties. Zijn opdracht en deskundigheid laat zich omschrijven in zes rollen of invalshoeken. Zie hiervoor de pagina 'Begeleider wonen en leven'. 

 

  • Georganiseerde groepsactiviteiten vormen slechts zeer klein aandeel in het leven

 

De bijdrage van medewerkers en vrijwilligers tot kwaliteit van wonen en leven, moet niet in eerste instantie gezocht worden in hun rol bij activiteitenbegeleiding. Veel belangrijker is het om in te spelen op spontane gebeurtenissen. Even van gedachten wisselen over een krantenartikel of iets op de televisie dat de aandacht trekt bijvoorbeeld. Maar ook die gebeurtenissen zelf doen ontstaan, zoals het initiatief nemen om met enkele bewoners een spel te spelen. Of mensen daartoe in gang zetten.

  • Kwaliteit van wonen en leven vergt een woonleefbeleid

Omdat kwaliteit van wonen en leven de uiteindelijke doelstelling van de voorziening is, kan het niet anders dan dat deze een woonleefbeleid voert. Enkele essentiële bouwstenen daarvan zijn een heldere en gedragen woonleefvisie en het creëren van ruimte voor medewerkers om tegemoet te komen aan wat er voor de bewoner en zijn naasten toe doet. 

Wie zich hier verder in wil verdiepen, vindt hier binnenkort meer.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now