top of page

Zes woonleefsporen

 

We onderscheiden zes dimensies waarlangs de werking en het leven van de bewoner vorm krijgt.

 

Strevend naar kwaliteitsvol wonen en leven van de bewoner, krijgt de werking vorm in zes sporen: 

 

Langs deze zes sporen draagt de werking bij tot kwalitatieve

invulling van het leven van de bewoner en zijn netwerk in het

woonzorgcentrum. Het zijn als het ware zes dimensies in de

werking die een impact hebben op zes dimensies in het leven

van de bewoner en zijn naasten:

  • Het eigen leven

  • Het huiselijke leven

  • Het actieve leven

  • Het culturele leven

  • Het buurtleven

  • Het betere leven

 

 

Er is een belangrijke samenhang tussen deze sporen. Het eigen leven en het cliëntgedreven werken vormen het vertrekpunt en staan centraal. Rond het cliëntgedreven werken ontwikkelen zich de andere sporen. Hoe dichter bij het cliëntgedreven spoor, hoe persoonlijker de dialoog met de cliënt en zijn naasten is. Naarmate het spoor zich meer aan de buitenkant van de driehoek bevindt, is een meer aanbodgerichte manier van werken te verantwoorden, zij het uiteraard rekening houdend met de eigenheid van de doelgroep(en). De sporen die meer aan de buitenkant gelegen zijn, spelen zich voor een steeds groter deel ook ruimtelijk verder van de eigen kamer van de bewoner af.

Bovendien versterken de sporen elkaar. De buitenste sporen geven rijkdom aan de binnenste sporen. Ze dragen bij tot de rijke leefomgeving en vergroten het aantal zinvolle keuzemogelijkheden voor de bewoner en zijn naasten. Omgekeerd worden de meer naar buiten gelegen sporen gevoed vanuit de binnenste sporen, en in het bijzonder vanuit de cliëntgedreven werking. De werking wordt mede bepaald door de verwachtingen van de cliënt, maar bovenal voeden de bewoner en zijn naasten deze sporen door hun aanwezigheid en persoonlijke inbreng bij het leven in de voorziening.

Het verbetergericht werken doorklieft de driehoek: Het is gericht op het verbeteren van de werking op elk van de andere sporen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes woonleefsporen.jpg
sporen - dimensies bewoner -rollen.JPG
samenhang sporen.jpg
bottom of page