top of page

DE BEGELEIDER WONEN EN LEVEN

Alle medewerkers van het WZC dragen bij aan een grotere kwaliteit van wonen en leven van bewoners. Het start bij een basishouding die de bewoner voluit als persoon erkent en in zijn waarde laat. Hiernaast is het echter wenselijk én noodzakelijk om een specialist in huis te hebben.... de begeleider wonen en leven. Iemand die vanuit de eigen specifieke discipline, de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners behartigt.

De begeleider wonen en leven heeft in essentie tot opdracht de bewoner en zijn omgeving te begeleiden bij het uitbouwen van een leven in de nieuwe woon- en leefcontext. De begeleider wonen en leven werkt hierbij vanuit de waarden, verwachtingen, mogelijkheden en competenties van de bewoner zelf. Ondanks de grote kwetsbaarheid helpt hij de bewoner de regie over het eigen leven te behouden. Hij neemt concrete initiatieven die de kwaliteit van het wonen en leven in het WZC bevorderen. Dit gebeurt vanuit een sterke aansluiting bij de bewoners. De begeleider wonen en leven creëert een omgeving die zinvolle en verrijkende gebeurtenissen mogelijk maakt.

Hij kan dit doen vanuit verschillende rollen

bottom of page