top of page

De pijl in de juiste richting

Het verknoopte model.JPG

We denken vaak niet meer na waarom we iets doen. We doen het gewoon, omdat we het altijd hebben gedaan en omdat het zo in onze regels, afspraken, procedures staat. Overdrijf ik? Ga maar na.... 

Als we teveel werken vanuit wat we geregeld hebben, zeggen wij dat de pijl verkeerd staat... 

Belangrijkste kanteling is de pijl terug juist krijgen. Dat wil zeggen dat we terug vertrekken vanuit wat de bedoeling is (wat de bewoner wil) en niet vanuit wat we gewend zijn en geregeld hebben. 

Van daaruit kunnen we vorm geven aan de wereld. Dit noemen wij de leefwereld. Dat is wat je rondom je ziet, hoort, ruikt, voelt...  Wij zeggen nadrukkelijk dat we dit SAMEN willen doen, in CO-CREATIE, met bewoners en met medewerkers. Niet enkelen die denken voor velen, maar iedereen die mee eigenaarschap opneemt.

Tenslotte bepaal je wat je nodig hebt om dit elke dag te kunnen waarmaken? Wat leg je vast? Welke ondersteuning regel je, Welk overleg plan je ? Ontwerp een systeemwereld die vanuit de bedoeling vertrekt en ervoor zorgt dat je een dynamische leefwereld blijft houden. 

We werken snel meer uit over:

- Werken vanuit de bedoeling

- Waarderend en co-creatief samen ontwerpen

- de gepaste ondersteunende organisatie maken

Ons model is geïnspireerd door het model van Wouter Hart in Verdraaide Organisaties

bottom of page