De rollen van de begeleider wonen en leven

Vormingsreeks gaat verder in 2021

 

De animatiefunctie in de woonzorgcentra neemt een frisse wending! Sinds de jongste uitvoeringsbesluiten bij het woonzorgdecreet spreken we resoluut over de Begeleider Wonen en Leven. Het is een uiterst boeiende job die zich vertaalt in zes beroepsrollen. De krachtlijnen blijven dezelfde, maar krijgen een ander jasje. Ben je animator of begeleider wonen en leven? Aarzel dan niet en spring mee op de kar. Deze boeiende vormingsreeks mag je niet missen.

 

Startpunt van de reeks is een basisdag waarin je kennis maakt met de beroepsrollen, hun onderlinge samenhang, de plek in het geheel van de werking en de visie achter al deze ontwikkelingen. Bovenal verkrijg je inzicht in hoe jij je job in de toekomst kan invullen.

Na deze basisdag kan je inschrijven voor een of meerdere van zes vervolgdagen, elk gewijd aan één van de zes rollen. Je verwerft inzicht in de betekenis, mogelijkheden en kansen van de betreffende rol.

 

De vormingsreeks is het resultaat van een samenwerking tussen de koepelorganisaties van de woonzorgcentra, jou aangeboden door de opleidingen Begeleider-animator in de ouderenzorg van de Vormingsleergangen voor Pedagogisch en Sociaal werk (VSPW’s).

Prijs:

€ 58 euro voor de basisdag

€ 38 euro per vervolgdag

Documentatie, broodje en koffie zijn inbegrepen.

 

Voor informatie en inschrijving kan je terecht bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs in jouw regio: