top of page

Activiteitengericht werken

 

De bewoner komt tot betekenisvolle tijdsbesteding via de in huis georganiseerde groepsactiviteiten waar hij mensen kan ontmoeten met een gedeelde interesse. Ook zijn bezoekers kunnen bij sommige activiteiten aansluiten. Deze activiteiten zijn herkenbaar en worden als authentiek ervaren omdat ze in belangrijke mate aansluiten bij en voortvloeien uit het eigen leven van een of meerdere bewoners.

Het actieve leven

Er is wat te doen in de voorziening. Bovenop het huislijke leven, vindt de bewoner zijn gading in een aantal georganiseerde activiteiten in kleine of grotere groep die aansluiten bij zijn interesses, achtergrond en mogelijkheden. Dat er activiteiten worden georganiseerd, zorgt ervoor dat hij naar iets kan uitkijken, dat hij mensen kan ontmoeten met gedeelde interessesfeer en actief kan blijven zonder dit zelf volledig te moeten opnemen. Sommige activiteiten sluiten nauw aan bij zijn eigen leven. Daar heeft hij dan ook naargelang zijn mogelijkheden en wensen een eigen persoonlijke bijdrage in of staat zelf mee aan het stuur. Andere activiteiten staan verder van zijn leefwereld af, maar bieden hem de kans om nieuwe dingen te ontdekken in een andere interessesfeer of beter aansluitend bij zijn beperktere cognitieve of fysieke mogelijkheden.

De bezoekers van de bewoner kunnen deelnemen aan sommige activiteiten (naargelang de doelstellingen) en zo onder meer beter aansluiting vinden met de gemeenschap in het woonzorgcentrum.

Activiteitengericht werken

Alle medewerkers zijn op de hoogte van wat er in de voorziening aan georganiseerde activititeiten gebeurt. Ze begrijpen ook het belang ervan en voelen zich erbij betrokken. Ze spreken erover met de bewoners en/of zijn bezoekers. Ze kijken mee uit naar en blikken mee terug. Ze ondersteunen de organisatie van deze activiteiten en kunnen ook zelf eigen talenten naargelang interesse inzetten.

Vanuit hun aandachtige afstemming op de bewoner en zijn naasten (eigen leven) en hun betrokkenheid bij het huislijke leven, merken ze mogelijkheden voor georganiseerde groepsactiviteiten op en gaan hierover in dialoog met de bewoner en de begeleider wonen en leven.

Het beleid van de voorziening faciliteert de organische ontwikkeling van groepsactiviteiten. Het werkt conflicten met andere primaire processen (en dus diensten en disciplines) zoveel mogelijk weg en bevordert synergieën ertussen. De voorziening schept duidelijkheid omtrent de mogelijke rol van de diverse medewerkers in de organisatie van de georganiseerde activiteiten. Naargelang de visie wordt de ontwikkeling van competenties hiertoe ondersteund.

bottom of page