top of page

Cultuurgericht werken

 

Het collectieve karakter van het woonzorgcentrum biedt extra kansen tot het gezamenlijk beleven van cultuur. Bovenop het cultuursensitieve werken dat onvermijdelijk voortvloeit uit het cliëntgedreven werken en bovenop de initiatieven in het kader van het activiteitengerichte werken, worden aangepaste initiatieven opgezet die cultuurparticipatie mogelijk maken voor bewoners, naasten en anderen. Deze initiatieven zijn vaak wat grootschaliger, maar kunnen zich ook tot een afgebakende doelgroep richten.

Het culturele leven

De bewoner zal het eigen leven onvermijdelijk invulling geven in aansluiting met de eigen (sociaal)culturele achtergrond. Het cultuurgericht werken zorgt ervoor dat de bewoner ook de in zijn gemeenschap gedeelde gebruiken, rituelen en feesten (al dan niet van religieuze aard) kan blijven beleven.

De bewoner heeft bovendien de mogelijkheid tot actieve en passieve beleving van diverse vormen van cultuur: kunst, erfgoed, sport, wetenschap, ... Tevens kan hij voeling houden met culturele ontwikkelingen in de samenleving. Door de verscheidenheid van het culturele leven in het woonzorgcentrum én de ontmoeting met anderen, voelt de bewoner zich uitgenodigd tot culturele verrijking en persoonlijke groei.

Cultuur is per definitie gedeeld en is verbindend. Initiatieven op vlak van het culturele leven staan dan ook open voor familieleden, medewerkers en buitenstaanders.

Cultuurgericht werken

De medewerkers zijn geïnteresseerd in de collectieve leefwereld en geschiedenis van (subgroepen van) de bewoners. Dankzij deze openheid en via duiding van de begeleider wonen en leven naar aanleiding van cultuurgebonden initiatieven, krijgen ze een doorleefd inzicht in de gedeelde culturele achtergrond van (subgroepen van) bewoners en gaan ze gepast om met de cultuurgebonden aspecten van het leven van de bewoner.

Tevens gaan ze met de bewoner en zijn bezoekers in dialoog omtrent de culturele initiatieven in de voorziening. Ze ondersteunen de organisatie van deze activiteiten en kunnen ook zelf eigen talenten naargelang interesse inzetten.

De voorziening kiest voor cultuursensitieve zorg. Veel cultureel gebonden aspecten van de zorgvraag worden ondervangen via het cliëntgedreven werken, maar daarbovenop wordt de organisatie van initiatieven gefaciliteerd die het gezamenlijk beleven van cultuur in zijn diverse uitingsvormen mogelijk maakt.

bottom of page