top of page

De start... beleidsaanbevelingen

In 2015 bestond de animatiefunctie 30 jaar. Tijd om er kritisch naar te kijken, vond het agentschap Zorg.  Waar staat de animatiefunctie nu en hoe kan ze zich doorontwikkelen om nog meer in de verf te komen in de toekomst. ​

De opdracht werd gegeven aan Zorgnet Icuro, samen met VVSG, met de nadrukkelijke vraag om woonzorgcentra te betrekken uit alle koepels. We gingen praten met beleidsmakers en bevlogen denkers uit de sector. We hadden groepsgesprekken met directies en animatoren uit alle provincies. We dachten samen na en droomden luidop.

We hadden het over :

- animatie vandaag: de kansen en de problemen

- een nieuwe naam voor animatie 

- op welke manieren je animatie vorm kan geven

- wat directies kunnen doen om wonen en leven in het woonzorgcentrum beter uit te bouwen.

- wat we van een overheid vragen ...

We kwamen tot heel wat bevindingen die in zijn geheel te lezen zijn in het Rapport Wonen en Leven Morgen. 

En we gingen verder aan de slag... 

Waar doen we het allemaal voor? Wat is de finaliteit of de uiteindelijke bedoeling van al dat wonen en leven? We verdiepten ons in de doelstellingen die werken aan het versterken van de bewoner. 

We werkten de rollen voor de Begeleider wonen en leven dieper uit, kleurden die met handige werkvormen en werkten samen met de VSPW's vormingdagen uit. 

We ontwierpen zes sporen die je als voorziening kan uitwerken in je woonleefbeleid.

Een aantal instrumenten die u bij dit alles kunnen ondersteunen werden al uitgewerkt. Er zullen er meer en meer komen. 

bottom of page