top of page

Buurtgericht werken

 

De bewoner van het woonzorgcentrum blijft deel uitmaken van de samenleving. Het woonzorgcentrum wil daarom geen eiland zijn, maar integreert zich in de lokale gemeenschap.

Het buurtleven

De bewoner kan (blijven) deelnemen aan het leven in de lokale gemeenschap dat zich zowel binnen als buiten de muren van de voorziening afspeelt. De bewoner ervaart dat hij nog als lid van de samenleving wordt gezien en kan er eventueel een eigen rol in (blijven) opnemen. In de mate van het mogelijke voelt hij zich welkom in lokale verenigingen, horeca en andere handelszaken. Ook in de voorziening ontmoet hij regelmatig mensen uit de buurt. De vermenging van leefwerelden, ook intergenerationeel, ervaart hij als verrijkend.

Buurtgericht werken

Medewerkers begrijpen het belang van participatie van bewoners aan de samenleving en dragen ertoe bij. Ze stimuleren contacten tussen bewoners en buurtbewoners die op bezoek zijn in het woonzorgcentrum. Ze hebben aandacht voor specifieke noden, verwachtingen en moeilijkheden hieromtrent en communiceren dit met de begeleider wonen en leven.

Ze brengen de buitenwereld ook persoonlijk binnen in de leefwereld van de bewoner via hun verhalen over het reilen en zeilen in de gemeente. Omgekeerd dragen ze, met respect voor het beroepsgeheim, bij tot genuanceerde beeldvorming via hun verhalen en getuigenissen over het leven in de voorziening. Hun getuigenis laat waardigheid van leven met kwetsbaarheid zien.

De voorziening voorziet in een aantal diensten die het ook open stelt voor de lokale gemeenschap, in het bijzonder die diensten die ontmoeting tussen de gemeenschap van het woonzorgcentrum en de lokale gemeenschap mogelijk maken. De aanwezigheid van een dienstencentrum is een belangrijke troef.

Het woonzorgcentrum participeert formeel aan lokaal overleg. Het stelt zich op als partner in de lokale gemeenschap en draagt bij tot de ontwikkeling en uitvoering van het (senioren)beleidsplan. Het werkt aan een cultuur in de voorziening waarbij medewerkers integratie in de lokale gemeenschap bevorderen.

bottom of page