Leergroep Wonen en Leven

Met werken aan Wonen en Leven ben je nooit klaar. Vandaag, in COVID-tijd, is het zelfs een extra uitdaging om het evenwicht te vinden tussen veiligheid en hygiëne aan de ene kant en huiselijkheid en verbondenheid aan de andere kant.

Heb je al deelgenomen aan een Master Class of een lerend netwerk, maar wil je in contact blijven en blijvend gevoed worden? Dan is deelname aan een leergroep iets voor jou. We komen vier keer per jaar een volle dag samen om van mekaar te leren. De groep wordt begeleid door Inge Singulé, wat ervoor zorgt dat je kan rekenen op opbouwende feedback en kadering van het geleerde. Raak de drive niet kwijt.. Laat je bijstaan door collega's! 

Deelname aan een leergroep doe je voor 1 kalenderjaar (dus 4 bijeenkomsten van een dag). Daarna beslis je over al dan niet verder engagement, telkens voor een jaar. Je neemt deel met de twee personen die de opleiding ook al volgden. Deelnemers kunnen uit alle vorige groepen van het lerend netwerk of de master class komen. Je zal dus bekenden weerzien, maar net zo goed nieuwe contacten leggen en nieuwe inspiratie opdoen. Deelname voor twee personen gedurende 1 jaar kost 1000 €, 500 € per bijkomende persoon. 

We starten in 2022 een derde leergroep op. Ze komen bijeen op:

- Vrijdag 16 september 2022

- Vrijdag 9 december 2022

- Vrijdag 24 maart 2023

- Vrijdag 23 juni 2023

Goesting? Schrijf je snel in