top of page

Wat is wonen en leven?

Hier lees je over hoe we denken over wonen en leven. En over hoe we denken over werken aan kwaliteit van wonen en leven. Hier vind je met andere woorden de visie achter deze website.​

We proberen te vatten wat de zo vanzelfsprekende termen 'wonen' en 'leven' werkelijk inhouden? En waar gaat het precies om voor  de persoon die woont en leeft? We proberen ook te begrijpen wat maakt dat iemand kan zeggen goed te wonen en te leven. 

Wanneer iemand in het woonzorgcentrum komt wonen, dan is het goed dat hij er niet alleen voor staat om zijn wonen en leven vorm te geven.  Maar wat is dan begeleiden naar goed wonen en leven? En hoe ga je om met de zeer grote verscheidenheid van hoe goed wonen en leven er voor mensen uitziet? 

  • Wat is wonen?

 

Wonen betekent niet alleen gehuisvest zijn. Wonen is veel meer! Wonen is niet enkel passief, maar ook actief. Wonen is zich een plek eigen maken, de plek doen aansluiten op wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Wonen laat toe om bij onszelf te komen binnen de bescherming die deze eigen plek biedt. Door er te zijn en er te handelen, groeit verbondenheid met die plek. We doen er krachten op om opnieuw de wereld in te trekken. De eigen plek vormt zo een uitvalsbasis voor het leven buitenshuis.

 

  • Wat is leven?

 

Leven is invulling geven aan elk moment. Leven is op elk moment een min of meer bewuste keuze maken. In de vele keuzes worden patronen zichtbaar en dus een levensstijl. Dat komt omdat we vaak vergelijkbare keuzes maken op basis van persoonlijke waarden en normen, persoonlijkheid, spontaan gegroeide gewoontes, waarden en normen in de lokale en ruimere gemeenschap, …

 

  • Wonen is leven

 

Al levend geven we vorm aan het wonen. Onze levensstijl bepaalt hoe onze woning eruit ziet. De woning krijgt letterlijk invulling naargelang wat we er doen en wat we er naar binnen brengen.

Al wonend geven we vorm aan het leven. De woning en zijn inrichting, maar ook de ruimere omgeving, bepalen mee hoe die levensstijl er kan uitzien.

 

  • In het woonzorgcentrum (WZC) zijn wonen en leven nauw verbonden

 

Naarmate we meer tijd doorbrengen op de plek waar we wonen, wordt de samenhang tussen ‘wonen’ en ‘leven’ sterker. Dit geldt in het bijzonder voor de bewoner van het woonzorgcentrum. Als gevolg van de ingeperkte fysieke en/of cognitieve mogelijkheden, verlaat hij de woning minder of minder lang. Het belang van de kwaliteit van de woonomgeving voor de kwaliteit van leven neemt dus toe. We spreken daarom van een woon- en leefomgeving en van een woon- en leefklimaat.

 

  • De bewoner van het WZC leeft mét zijn naasten, ook in het woonzorgcentrum

Een nieuwe bewoner brengt ook zijn naasten mee. Ook zij treden toe tot de gemeenschap in en rond het woonzorgcentrum. Als we spreken over wonen en leven van de bewoner, spreken we ook over het leven van de bewoner in zijn netwerk. De kern van zijn persoonlijke netwerk verweeft zich met zijn nieuwe netwerk in het woonzorgcentrum. 

  • De materiële en de sociale kant van de woonomgeving versterken elkaar

 

De woonomgeving is zowel materieel (het gebouw, de inrichting en de buitenruimte, …) als sociaal (de mensen die er wonen, werken of op bezoek komen en hoe zij zich in die omgeving gedragen). Beide versterken elkaar én dragen bij tot verschillende domeinen van de kwaliteit van leven. 

bottom of page