Master Class Wonen en Leven Najaar 2021

Van 2018 tot en met 2020 hebben we 50 woonzorgcentra  begeleid  om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun  eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar meer eigenaarschap en professionaliteit in hun job.

We zijn duidelijk: dit is zo waardevol en het werkt … We willen dit toegankelijk maken voor meer woonzorgcentra en starten dus een volgende Master Class Wonen en Leven in het najaar 2021.

Geïnteresseerd?

Waar gaat het  over?

De focus is Wonen en leven versterken in huis. We gaan vooral in op de cultuurverandering  die dat met zich mee brengt. Als je deelneemt ga je sleutelen aan het DNA van je organisatie, of beter: je zoekt dat DNA terug op en versterkt het.  We gaan dus verder en dieper dan het installeren van structuren en systemen. Het is geen quick win-aanpak.  Elk huis kan zijn eigen weg gaan.  Geen copy-paste van elkaar of van een bepaald stappenplan. Uiteraard hebben we een concept en ankerpunten waar we in geloven en die we naar voor schuiven. We geloven vast dat co-creatie de weg naar kanteling is ipv een top-down benadering.

 

Het leertraject dat al loopt, leert ons dat onze gedachtegang sterk is en klopt. Deelnemers geven aan dat hun mindset verandert en ze een heel nieuwe kijk krijgen op medewerkers en bewoners, op overleg en relatievorming, op leidinggeven, op dynamiek in de organisatie. Ze zijn enthousiast en gesterkt en merken nu al veranderende dynamieken in hun organisatie.

Als u deelneemt, geniet u al van het geleerde uit de eerste groepen.

De Master Class

Het gaat om een diepgaande vorming van 5 dagen in een leergroep: een opstart in een tweedaagse gevolgd door 3 aparte dagen, gespreid over het najaar van 2021.  We zorgen ervoor dat alles COVID-proof is. Superveilig zodat je met een gerust hart aan de slag kan in de leergroep. 

Je sluit aan met twee mensen uit je voorziening. Dat geeft meer slagkracht. De ene heeft een stevig mandaat in de organisatie (directiefunctie, hoofd bewonerszorg), de ander is inhoudelijk sterk betrokken (begeleider wonen en leven, coördinator wonen en leven).

Na deze vijfdaagse kan je aan de slag in eigen huis. Je kan ook kiezen om aan te sluiten bij een lerend netwerk om 4 keer per jaar van mekaar te leren. Ook dit netwerk wordt begeleid. Je hoeft de keuze pas te maken na de master class. Je kan van jaar tot jaar verlengen of stoppen met deelname in het netwerk. 

De MasterClass wordt begeleid door Inge Singulé, oud medewerker Voca Training & Consult en zelfstandig procescoach. 

 

Deelname aan de Master Class kost 1700 € per huis (twee personen), alles inbegrepen (ook logiekosten voor de tweedaagse). 

Deelname aan het lerend netwerk achteraf kost 1000 euro per jaar voor twee personen. 

 

Heel concreet: data 

Groep Grijs : 

- Tweedaagse: donderdag 14 en vrijdag 15 oktober2021

- Dinsdag 9 november 2021

- Dinsdag 7 december 2021

- Dinsdag 18 januari 2021

Schrijf je hier in. 

Hier  vindt u nog  enkele getuigenissen en citaten van deelnemers van het leernetwerk.