top of page

DE VERSCHILLENDE ROLLEN IN EEN NOTEDOP

Wonen en leven versterken kan op verschillende manieren. We symboliseren deze verschillende manieren door over rollen te spreken, over keuzes en over de inzet van talenten en middelen. Zoals iedereen in het leven verschillende rollen opneemt: de rol van broer/zus/vader/moeder, je professionele rol, de rol van vriend/vriendin, rollen in het verenigingsleven, … hebben we ook voor de begeleider wonen en leven rollen uitgewerkt. Om het wat visueler te maken, zien we de rollen als hoeden die je op of af kan zetten, naargelang de situatie, noden van de bewoners, de visie van het WZC en je talenten als begeleider wonen en leven.

 

 

 

De belangrijkste rollen zijn mentor, livingbegeleider, activiteitenbegeleider, buurtbetrekker, cultuurcoach en tot slot referentiepersoon wonen en leven

Het denken en spreken in termen van rollen van de begeleider wonen en leven, helpt om snel mogelijke en wenselijke taken en methodieken te benoemen. Het is niet de bedoeling dat elke begeleider wonen en leven alle rollen opneemt. Dit zou ook niet mogelijk zijn. Het is daarentegen wel de bedoeling dat het WZC en de begeleider wonen en leven samen kijken welke rollen er prioritair zijn in het WZC, en welke talenten van de begeleider wonen en leven hierbij aansluiten.

We werkten de rollen uit met eraan gekoppeld instrumenten, methodieken en competenties. 

Download je graag de volledige tekst... die kan je hier vinden.

bottom of page